info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ

सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि -२०७५

सि. न शिर्षक डाउनलोड
1. सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि -२०७५