info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ


    कार्यालयको विवरण

कार्यालयको नामः वन बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्रविराटनगर मोरङ्ग

सम्पर्क ठेगानाः विराटनगर६ (रामपुर) मोरङ्ग

 मो नं:  ९८५२०३३१४७

  ईमेलः seed.biratnagar@dofsc.gov.np

कार्यालयको कार्यक्षेत्रः  प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लाहरु

कार्यालय प्रमुखः नवराज बि.क. सापकोटा

कार्यालय मो.नं.  ९८५२०३३१४७

सूचना अधिकारीः भानुभक्त शर्मा

 सम्पर्क नं. 9842812336

कर्मचारीको विवरण

१)  व.अ. नवराज बि.क.सापकोटा

२)  रेञ्जर भानुभक्त शर्मा   

३)  रेञ्जर श्रवण गिरि  

४)  का. स  रंजित कुमार मंडल 

५) का.स.दानियल राई  

सेवा प्रवाह क्षेत्रः

१)    असल उन्नत बिउ उत्पादनसंकलन र वितरण (वन कार्यालयहरुअन्य सरकारी कार्यालयहरुसंघ संस्थावन उपभोक्ता समुहहरुकृषक समुहहरु आदि लाई निःशुल्क बिउ वितरण )

२)  असल बिउ उत्पादन हुने वन क्षेत्रहरुको बारेमा जानकारी एवं अनुगमन समेत

३)    वन बिउ बगैचाहरुवन बिउ उत्पादन क्षेत्रसंकटापन्न रुख प्रजाति संरक्षण क्षेत्रवन सम्वर्धन प्रर्दशन प्लटहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश स्तरीय बेल फलफूल बगैचाको माइ न पा–४¸इलाम