info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

||
नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ
सि. न शिर्षक डाउनलोड
1 स्वतः प्रकाशन - आ.व. २०८०_८१ को प्रथम त्रैमासिक सम्म
2 स्वत: प्रकाशन गरिएको बिबरण (आ.व. २०७९|८० को अन्तिम त्रैमासिक सम्म)
3 स्वतः प्रकासित गरिएको विवरण २०७७/०७/०१ देखि २०७७/०९/३० सम्म
4 स्वतः प्रकासित गरिएको विवरण २०७७/१०/०१ देखि २०७७/१२/३१ सम्म
5 स्वतः प्रकासित गरिएको विवरण २०७८/०१/०१ देखि २०७८/०३/३१ सम्म
6 स्वतःप्रकाशन गरिएको बिबरण २०७८/०७/०१ देखि २०७८/०९/३० सम्म
7 स्वत: प्रकाशन २०७८/०४/१ देखि ०७९/०३/३२
8 स्वत: प्रकाशन आ. व. २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको ।
Image

महानिर्देशक

शिव कुमार वाग्ले

js.dg@dofsc.gov.np

015327574

Image

उप महानिर्देशक

गणेश पौडेल

js.watershed@dofsc.gov.np

Image

उप महानिर्देशक

रविन्द्र महर्जन

js.mgmt@dofsc.gov.np

9851203626

Image

उप महानिर्देशक

दिपक ज्ञवाली

js.fwpd@dofsc.gov.np

9851147255