info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

||
नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ

बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र महाकाली¸ पाटन बैतडी


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


कार्यालयको विवरण

कार्यालयको नामः बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र¸ महाकाली

सम्पर्क ठेगानाः पाटन नगरपालीका वार्ड नं. 06 बैतडी

  मो नं: 9858780004

   ईमेलः bmc.mahakali@dofsc.gov.np

कार्यालयको कार्यक्षेत्रः  कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम, वझाङ्ग वाजुरा, दार्चुला¸ बैतडी  र डडेल्धुरा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लाहरु   

कार्यालय प्रमुखः श्री पासाङ्ग तामाङ्ग 

कार्यालय फो.नं. 095-400004   मो.नं. 9858780004

सूचना अधिकारी नाम र पद: महेन्द्र सिह पाल (सव-इन्जिनियर)

सम्पर्क नं. 9868711853

कर्मचारीको विवरण

सि.नं. कर्मचारीहरुको नाम थर पद कैफियत
१. श्री पासाङ्ग तामाङ्ग भू संरक्षण अधिकृत निमित्त कार्यालय प्रमुख
२. श्री दिपक कोइराला खेखापाल  
३. श्री महेन्द्र पाल सव इन्जिनियर सूचना अधिकारी
४. श्री सुरेन्द्र क्षेत्री भू संरक्षण सहायक  
५. श्री रामदत्त पन्त ना.सु.  
६. श्री प्रकाश वहादुर महर ह.स.चा. करार
७. श्री परमानन्द बिष्ट का.स.  
८. श्री पुष्कर बिष्ट का.स.  

सेवा प्रवाह क्षेत्रः मुख्य मुख्य कामहरु उल्लेख गर्ने

· प्राकृतिक प्रकोप रोकथामः- पहिरो नियन्त्रण¸ गल्छी नियन्त्रण¸ खोला किनार संरक्षण¸ खहरे नियन्त्र
विकासका पूर्वधार संरक्षणः- सिचाई कुलो संरक्षण¸ सडक पाखो संरक्षण

भूमि उत्पादकत्व संरक्षणः- खेतवारी संरक्षण¸ फलफुल रोपण¸ वाँस तथा डालेघाँस रोपण¸ बृक्षारोपण

सामुदायिक भू संरक्षणः- प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन तथा वितरण¸ तालीम गोष्ठी अवलोकन भ्रमण¸ ताल तलैया संरक्षण¸ संरक्षण पोखरी निर्माण । 

Image

महानिर्देशक

शिव कुमार वाग्ले

js.dg@dofsc.gov.np

015327574

Image

उप महानिर्देशक

गणेश पौडेल

js.watershed@dofsc.gov.np

Image

उप महानिर्देशक

रविन्द्र महर्जन

js.mgmt@dofsc.gov.np

9851203626

Image

उप महानिर्देशक

दिपक ज्ञवाली

js.fwpd@dofsc.gov.np

9851147255