info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ

 

                                                        कार्यालयको विवरण

कार्यालयको नामः वन बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्रकास्की पोखरा ।

सम्पर्क ठेगानाः पोखरा १बगरवन परिसरकास्की ।

  फोन नं. ०६१-५३६४२४

ईमेलः  seed.pokhara@dofsc.gov.np || seed.pkr2075@gmail.com

कार्यालयको कार्यक्षेत्रः गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाहरु र लुम्बिनी प्रदेशका १० जिल्लाहरु

(बाँके र बर्दिया बाहेक)

कार्यालय प्रमुखः निर्मला सिंह भण्डारी

कार्यालय मो.नं.   ९८५६०७७५८३

सूचना अधिकारीः जीवन अधिकारी 

सम्पर्क नं. ९८४६७५३१११

कर्मचारीको विवरण

१)    ... निर्मला सिंह भण्डारी

२)    रेञ्जर जीवन अधिकारी 

३)    फरेष्टर काशीराम पौडेल

४)    का.स. करार प्रभा पौडेल (करार)

५)    सवारी चालक शेर बहादुर बुढाथोकी (करार)

सेवा प्रवाह क्षेत्रः

 १)    असल उन्नत बिउ उत्पादनसंकलन र वितरण (वन कार्यालयहरुअन्य सरकारी कार्यालयहरुसंघ संस्थावन उपभोक्ता समुहहरुकृषक समुहहरु आदि लाई निःशुल्क बिउ वितरण)

 २)    असल बिउ उत्पादन हुने वन क्षेत्रहरुको बारेमा जानकारी,

 ३)  वन बिउ बगैचाहरुवन बिउ उत्पादन क्षेत्रसंकटापन्न रुख प्रजाति संरक्षण क्षेत्रवन सम्वद्र्धन प्रर्दशन प्लटहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन