info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

||
नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ

सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा कार्यको लागि कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाइ ब्यवस्थित गर्ने सम्वन्धी कार्याबिधि¸ २०७७ (पहिलो संशोधन¸ २०७८)


सि. न शिर्षक डाउनलोड
1. सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा कार्यको लागि कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाइ ब्यवस्थित गर्ने सम्वन्धी कार्याबिधि¸ २०७७ (पहिलो संशोधन¸ २०७८)
Image

महानिर्देशक

शिव कुमार वाग्ले

js.dg@dofsc.gov.np

015327574

Image

उप महानिर्देशक

गणेश पौडेल

js.watershed@dofsc.gov.np

Image

उप महानिर्देशक

रविन्द्र महर्जन

js.mgmt@dofsc.gov.np

9851203626

Image

उप महानिर्देशक

दिपक ज्ञवाली

js.fwpd@dofsc.gov.np

9851147255