11.58°C

Forest Seed Laboratory and Storage Center, Pokhara


                

                            कार्यालयको विवरण

कार्यालयको नामः वन बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र, कास्की पोखरा ।

सम्पर्क ठेगानाः पोखरा १, बगर, वन परिसर, कास्की ।

                        फोन नं. ०६१-५३६४२४

                        ईमेलः  seed.pokhara@dofsc.gov.np

                                                seed.pkr2075@gmail.com

कार्यालयको कार्यक्षेत्रः गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाहरु र लुम्बिनी प्रदेशका १० जिल्लाहरु

                             (बाँके र बर्दिया बाहेक)

कार्यालय प्रमुखः निर्मला सिंह भण्डारी

कार्यालय मो.नं.   ९८५६०७७५८३

सूचना अधिकारीः सगुन थापा

                          सम्पर्क नं. ९८४६७५३१११

कर्मचारीको विवरण

१)    ... निर्मला सिंह भण्डारी

२)    रेञ्जर सगुन थापा

३)    फरेष्टर काशीराम पौडेल

४)    का.स. करार प्रभा पौडेल (करार)

५)    सवारी चालक शेर बहादुर बुढाथोकी (करार)

सेवा प्रवाह क्षेत्रः

             १)    असल उन्नत बिउ उत्पादन, संकलन र वितरण (वन कार्यालयहरु, अन्य सरकारी कार्यालयहरु, संघ संस्था, वन उपभोक्ता समुहहरु, कृषक समुहहरु आदि लाई निःशुल्क बिउ वितरण)

                 २)    असल बिउ उत्पादन हुने वन क्षेत्रहरुको बारेमा जानकारी,

            वन बिउ बगैचाहरु, वन बिउ उत्पादन क्षेत्र, संकटापन्न रुख प्रजाति संरक्षण क्षेत्र, वन सम्वद्र्धन प्रर्दशन प्लटहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन

Site Visitors