28.12°C

Forest Seed Laboratory and Storage Center, Biratnagar, Morang

    

कार्यालयको विवरण

कार्यालयको नामः वन बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्रविराटनगर मोरङ्ग

सम्पर्क ठेगानाः विराटनगर६ (रामपुर) मोरङ्ग

           मो नं ९८५२०३३१४७

                        ईमेलः seed.biratnagar@dofsc.gov.np

कार्यालयको कार्यक्षेत्रः  प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लाहरु

 कार्यालय प्रमुखः दीपनारायण याद

कार्यालय मो.नं.   ९८५२०३३१४७

सूचना अधिकारीः दीपनारायण यादव

                         सम्पर्क नं. ९८५२०३३१४७

कर्मचारीको विवरण

१)    स.व.अ. दीपनारायण यादव

२)    रेञ्जर राधेश्याम चौधरी (अध्ययन विदामा रहको)  

३)  का स  रंजित कुमार मंडल (करारमा नियुक्ति)  

सेवा प्रवाह क्षेत्रः

१)    असल उन्नत बिउ उत्पादनसंकलन र वितरण (वन कार्यालयहरुअन्य सरकारी कार्यालयहरुसंघ संस्थावन उपभोक्ता समुहहरुकृषक समुहहरु आदि लाई निःशुल्क बिउ वितरण )

२)    असल बिउ उत्पादन हुने वन क्षेत्रहरुको बारेमा जानकारी एवं अनुगमन समेत

३)    वन बिउ बगैचाहरुवन बिउ उत्पादन क्षेत्रसंकटापन्न रुख प्रजाति संरक्षण क्षेत्रवन सम्वर्धन प्रर्दशन प्लटहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश स्तरीय बेल फलफूल बगैचाको माइ न पा–४¸इलाम 

Site Visitors